แทง บอล sbobet888

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
แทง บอล sbobet888รฟท.รับค่าเช่าใช้ประแทง บอล sbobet888โยชน์ที่ดินย่านพหลโยธินจากเซ็นทรัลฯ ปี 63 รวม 1.17 พันลบ. ข่าวเศรษฐกิจ19 ธ.ค. 63 18:142020-12-19 FacebookTwitterLine นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (18 ธ.ค.) การรถไฟฯ ได้รับมอบการรับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวแทง บอล sbobet888ณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.2563 – 18 ธ.ค.2564 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด เป็นเงิน 1,165,058,000 บาท ส่งผลให้ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ระหว่างปี 2551-2563 รวมแล้วทั้งสิ้น 10,932,765,000 บาทสำหรับการชำระเงินครั้งนี้สืบเนื่องจากสัญญาให้สิทธิการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด สัญญามีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 – 18 ธันวาคม 2571 จำนวน 47.22 ไร่ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 13 ของการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์การใช้พื้นที่ โดยผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญา เป็นจำนวนเงิน 21,298,833,000 บาท กำหนดชำระค่าผลประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินภายในวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี โดยจะต้องชำระให้แก่การรถไฟฯ เป็นรายปี รวม 20 งวด ตลอดระยะเวลาสัญญา สำหรับปีต่อไปจำนวนเงินที่จะได้รับการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 – 18 ธันวาคม 2565 จะมีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,234,961,000 บาท นอกจากนี้หากรายได้รวมของศูนย์การค้าฯ คำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมทุก ๆ 5 ปี สูงกว่าประมาณการรายได้ศูนย์การค้าที่แจ้งต่อการรถไฟฯไว้ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่การรถไฟฯ เพิ่มเติมในลักษณะของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เฉพาะส่วนที่เกินกว่าประมาณการรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในอัตรา 5% โดยใช้ประมาณการรายได้จากที่ปรึกษาของการรถไฟฯ เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: การรถไฟแห่งประเทศไทย, รฟท., เซ็นทรัล, เอก สิทธิเวคิน