sboibc888 สมัคร

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
นsboibc888 สมัคราsboibc888 สมัครยพรชัย ฐีระเวช ที่sboibc888 สมัครปรึsboibc888 สมัครsboibc888 สมัครกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนส.ค.63 ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) มีผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 846 ราย ใน 72 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (501 ราย) รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง (132 ราย) ภาคเหนือ (113 ราย) ภาคตะวันออก (59 ราย) และภาคใต้ (41 ราย) ตามลำดับทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนธ.ค.59 ที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จนถึงสิ้นเดือนก.ค.63 ได้มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 307,501 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 7,771.26 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 25,272.29 บาทต่อบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้