sbothai mobile

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
โพsbothai mobileลเผยปชช.กังวลโควิดรsbothai mobileะบsbothai mobileาดรอบ 2 แน่หากปล่อยsbothai mobileต่างชาติเข้าประเทศ ข่าวทั่วไป22 ก.ค. 63 10:37 FacebookTwitterLine ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “โควิด – 19 รอบ 2?” จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2พบว่า ส่วนใหญ่ 39.79% ระบุว่า จะเกิดขึ้นแน่ เพราะมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศแบบไม่มีการกักตัว ส่วนชาวต่างชาติไม่ค่อยป้องกันตนเอง ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และรัฐบาลขาดความระมัดระวัง ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด รองลงมา 30.89% ระบุว่า จะไม่เกิดขึ้น เพราะ ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเอง การ์ดยังไม่ตก, 29.00% ระบุว่า ไม่มั่นใจ เพราะ รัฐบาลการ์ดเริ่มตกและเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ไว้ได้ และเชื้อไวรัสก็ยังไม่หมดไป 100% และ 0.32% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ เมื่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2 พบว่า 35.46% ระบุว่า กังวลมาก เพราะ ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และหากมีการแพร่ระบาดอีกจะทำให้การใช้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม รายได้จะหายไปมากกว่าเดิม, 31.05% ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ และมาตรการการป้องกันไม่รัดกุม โดยเฉพาะการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ, 16.23% ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ มั่นใจในการทำงานของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในขณะที่บางส่วน บอกว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงและประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี และ 17.26% ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี เชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันของรัฐบาล และไม่พบ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศติดต่อกันนานมาก ท้ายที่สุด เมื่อถามกลุ่มผู้ที่ระบุว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 “อย่างแน่นอน” และ กลุ่มที่ระบุว่า “ไม่มั่นใจ” พบว่า ส่วนใหญ่ 70.01% ระบุว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รองลงมา 44.93% ระบุว่า ภาครัฐการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน), 42.53% ระบุว่า การแอบลักลอบเข้าเมืองของคนต่างชาติ, 18.24% ระบุว่า ประชาชนการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน) และ 0.46% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,269 หน่วยตัวอย่าง โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: นิด้าโพล, ผลสำรวจ, โควิด-19, โพล