88 บา คา ร่า

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
นายไพบูลย์ นิ88 บา คา ร่าติตะ88 บา คา ร่าวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู88 บา คา ร่า้ยื่นญัตติให้ส88 บา คา ร่าภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมวินิจฉัยญัตติขอเปิดประชุมสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปโดยลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เนื่องจากมีเนื้อหาที่เชื่อได้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันเบื้องสูงและขัดต่อมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อให้เข้าชี้แจงต่อรายละเอียดของญัตติดังกล่าวต่อนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ซึ่งเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองญัตติก่อนบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระอย่างไรก็ดี หากกระบวนการญัตติดังกล่าวไม่ถูกบรรจุวาระตามที่ร้องขอ คือ วันที่ 11 ก.พ.64 ก็ไม่ติดใจ เพราะถือว่าได้ยื่นและแสดงเนื้อหาให้ปรากฎแล้วว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านมีรื่องที่มิบังควรเกี่ยวเนื่องกับสถาบันเบื้องสูง อาจเข้าข่ายการดึงสถาบันที่มีสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหารือฟ้องร้องทางใดๆ ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมือง และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 6 บัญญัติไว้ชัดเจน อาจทำให้มีปัญหาได้