แจก ฟรี ส ปิ น

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
คณะแจก ฟรี ส ปิ นแจก ฟรี ส ปแจก ฟรี ส ปิ นิ นแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลแจก ฟรี ส ปิ นงการณ์จุดยืนต่อสถานการณ์การแสดงออกทางการเมือง โดยระบุว่า “สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์การแสดงออกทางการเมือง อันอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงจุดยืน โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ขอให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสงบ เป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย