สล็อต ฟรี เครดิต ถอน ได้ 2019

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
โฆษกรัฐบาล เผยเศรษฐกิสล็อต ฟรี เครดิต ถอสล็อต ฟรี เครดิต ถอน ได้ 2019น ได้ 2019จไทยมีสัญญาณดีขึ้น เดินหน้ากรสล็อต ฟรี เครดิต ถอน ได้ 2019ะตุ้น-ฟื้นฟูต่อเนื่อง ข่าวเศรษฐกิจ04 ก.พ. 64 17:102021-02-04 Facebookสล็อต ฟรี เครดิต ถอน ได้ 2019twitterLine นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณดีขึ้น ซึ่งภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน ธ.ค.63 มีสัญญาณดีขึ้นในหลายๆ ด้าน ทั้งในส่วนของตัวเลขการส่งออกขยายตัวในรอบ 8 เดือนอยู่ที่ระดับ 4.7% การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศ ได้ประเมินมุมมองอนาคตเศรษฐกิจไทยในปี 64 โดยมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับ 1 จาก 17 ประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยประเมินจากปัจจัยต่างๆ ทั้งเรื่องเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ศักยภาพการดึงดูดเงินจากต่างประเทศ เป็นต้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในปี 64 ส่วนสภาพคล่องมีเพียงพอต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ระดับเงินคงคลังมีเพียงพอต่อการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินนโยบายต่างๆได้มีประสิทธิภาพ โดยฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ธ.ค.63 อยู่ที่ 4.7 แสนล้านบาท มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันปี 62 ประมาณ 49.5% ส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ธ.ค.63 อยู่ที่ 8.1 ล้านล้านบาท สัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีอยู่ที่ 52.1% อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังไม่เกิน 60% และหนี้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดการจ้างงาน ส่วนการดูแลประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 นั้น นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะมีการออกมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อเนื่องในปี 64 ซึ่งจะครอบคลุมประชาชนในหลากหลายอาชีพ โดยรวมถึงไปผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ด้วย นอกจากนี้ ไทยมีดัชนีนวัตกรรมไทยขยับดีขึ้น โดยดัชนีนวัตกรรมบลูมเบิร์กประจำปี 2021 จัดอันดับไทยอยู่ที่ 36 จาก 60 เขตเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมมากที่สุด เป็นการปรับดีขึ้น 4 อันดับจากปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสามารถของไทยในการใช้นวัตกรรมฝ่าฝันวิกฤตต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อาทิ การตรวจคัดกรองโรค หุ่นยนต์ แอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงการกำหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตกรรม และเศรษฐกิจ BCG หลังยุคโควิด-19 สำหรับ ดัชนีนวัตกรรมบลูมเบิร์กประจำปี 2564 ประเมินจากปัจจัย 7 ด้าน ดังนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (R&D Intensity) 36 คะแนน มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing value-added) 18 คะแนน สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรผู้มีงานทำ (Productivity) 52 คะแนน สัดส่วนจำนวนบริษัท (high-tech) 33 คะแนน สัดส่วนผู้ที่เข้าศึกษา ผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสัดส่วนบัณฑิตที่จบสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Tertiary efficiency) 30 คะแนน จำนวนนักวิจัย (Researcher concentration)45 คะแนนและจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตร และสัดส่วนจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับ (Patent activity) 35 คะแนน ไทยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 65.42 คะแนน โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (4 ก.พ. 64) FacebookTwitterLine Tags: สศค., สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, อนุชา บูรพชัยศรี, เศรษฐกิจไทย