ufa sa

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
ครม.พิจารณาออufa saกมาตรการเป็นufa saขอufa saงขวufa saufa saัญปีใหม่-จับตาต่ออายุสัมปทานสายสีเขียว ข่าวทั่วไป15 ธ.ค. 63 10:28 FacebookTwitterLine รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าวาระการพิจารณาจะเป็นมาตรการของแต่ละกระทรวงเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ อาทิ กระทรวงแรงงาน เตรียมขอขยายลดเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต่อเนื่องจากมาตรการการลดเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน หลังการระบาดของโรคโควิด-19นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม จะปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บาท เป็นครั้งละ 15,000 บาท กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอการยกเว้นค่าธรรมเนียมหนืออัตราค่าบริการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กรมเจ้าท่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นต้น กระทรวงพาณิชย์ เตรียม 7 กิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชน อาทิ จัดมหกรรมธงฟ้าลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด กระทรวงกลาโหม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กระทรวงการต่างประเทศ จะรายงานให้ที่ประชุมครม.ทราบ ถึงผลประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรับมือความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) นอกจากนี้ ป.ป.ช. จะเสนอมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช.) จะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนก.ค.-ก.ย.63) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) นำเสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาพองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 อย่างไรก็ดี ต้องติดตามว่าในการประชุม ครม.วันนี้ จะมีการพิจารณาวาระจร ในการอนุมัติต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก 40 ปี ตามที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน กล่าวอ้างหรือไม่ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, ครม., ประชุมคณะรัฐมนตรี, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, สำนักงานประกันสังคม, เทศกาลปีใหม่