918kiss เล่น ใน คอม

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
918kiss เล่น ใน 918kiss เล่น ใน คอมคอมโมเดอร์นา (Moderna) บริษ918kiss เล่น ใน คอม918kiss เล่น ใน คอมัทเภสัชกรรมสัญชาติอเมริกันประกาศเมื่อวานนี้ว่า บริษัทมีข้อมูลจากการทดลองขั้นสุดท้ายเพียงพอในการน918kiss เล่น ใน คอมำไปวิเคราะห์ขั้นแรกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้น โดยในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้คณะกรรมการอิสระด้านการตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยทำการประเมินผลต่อไปคณะกรรมการอิสระด้านการตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของโครงการวิจัยจะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวและจะให้คำแนะนำต่อไป โดยโมเดอร์นายังไม่ได้ประกาศว่าจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อใด