next88 casino

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
next88 casinoนnext88 casinoายnext88 casinoวีรศัnext88 casinonext88 casinoกดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ช่วงวันที่ 26-27 ก.ย. ตนเองได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ที่เน้นพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เข้มแข็ง สามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหารือกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ฯ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่สามารถจำหน่ายในตลาดอีสานใต้ได้ในราคาที่เพิ่มขึ้น