918kiss ฟรี เครดิต 100

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
ธ918kiss ฟร918kiss ฟรี เครดิต 100ี เครดิต 100อส.-ออมสิ918kiss ฟรี เครดิต 100น-สต918kiss ฟรี เครดิต 100ช. ลงนามค918kiss ฟรี เครดิต 100วามร่วมมือโครงการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ ข่าวเศรษฐกิจ29 ธ.ค. 63 15:20 FacebookTwitterLine นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ร่วมกับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีปัญหาหนี้สิน และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ผ่านแนวทางต่าง ๆทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจด้านสวัสดิการกำลังพล คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ ณ วันที่ 26 ธ.ค.63 ธอส.มีลูกค้าของธนาคารที่ใช้สิทธิสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 39,493 บัญชี เงินต้นคงเหลือประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ รวมถึงมีสถานะทางกฎหมายประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. พร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับ สตช. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การปรับโครงสร้างหนี้ 2.การลดดอกเบี้ย 3.การขยายเวลาชำระหนี้ และ 4.การผ่อนปรนการชำระหนี้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL ในเดือนมกราคม 2564 ด้านนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงิน ลดภาระหนี้สินแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นการช่วยบรรเทาภาระ และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินความสามารถที่จะชำระ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเงิน ปัจจุบัน มีข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินอยู่กว่า 42,700 ราย มียอดสินเชื่อคงเหลือ 25,800 ล้านบาท ทั้งนี้ สตช. ได้ประสานธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวร่วมกัน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้สินเชื่อตามเจตนารมณ์ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคาร เช่น ขยายเวลาชำระหนี้ ผ่อนปรนการชำระหนี้ เป็นต้น ธนาคารออมสินได้ให้บริการสินเชื่อแก่ข้าราชการตำรวจฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ ได้แก่ สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เป็น 1 ใน 6 โครงการที่ สตช. มอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่จากใจตำรวจไทยแด่ประชาชน โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: MOU, ฉัตรชัย ศิริไล, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธปท., ธอส., หนี้สิน