ข่าว ฟุตบอล รอบ โลก

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
ครม.อนุมัติหลักการให้ Rข่าว ฟุตบอล รอบ โลก16;โควิข่าว ฟุตบอล รอบ โลกด-19’ เป็นโรคต้องห้าม ข่าวทั่วไป22 ก.ย. 63 16:07 Facebookข่าว ฟุตบอล รอบ โลกtwitterLine ห้ามคนต่างข่าว ฟุตบอล รอบ โลกชาติเป็นโรคโควิด-19 เข้ามาในประเทศน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประข่าว ฟุตบอล รอบ โลกจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง โดยให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยกำหนดไว้ว่า ห้ามคนต่างชาติที่เป็นโรคโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค.63 มีการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศจำนวน 7,049,619 ราย พบผู้ติดเชื้อที่มีอาการเข้าตามนิยามคัดกรองจำนวน 2,313 ราย แยกเป็นที่ด่านสนามบิน 2,299 ราย ด่านท่าเรือ 2 ราย และด่านพรมแดน 12 ราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,255 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 811 ราย เสียชีวิต 58 ราย โดยพบผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกักกันในสถานที่ที่รัฐกำหนดสะสม 318 ราย คิดเป็น 0.73% ทำให้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงในการเกิดการระบาดใหญ่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และหลายประเทศก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 63) FacebookTwitterLine Tags: COVID-19, กระทรวงมหาดไทย, การเดินทางระหว่างประเทศ, ครม., ต่างชาติ, โควิด-19, โรคต้องห้าม, ไตรศุลี ไตรสรณกุล