สล็อต ฟรี 100

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
คสล็อต ฟรี 100สล็อต ฟรี 100มนสล็อต ฟรี 100าคม อัดงบ 3,465 ลบ. พัฒนาถนน จ.นครพนม เร่งประมูลรถไฟทางคู่สายอีสานปีหนสล็อต ฟรี 100้า ข่าวเศรษฐกิจ26 ก.ย. 63 11:022020-09-26 FacebookTwitterLine นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคม มีแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ โดยจะดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีวงเงิน 3,465 ล้านบาทประกอบด้วย 1. โครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข2032 บ้านท่าดอกแก้ว – อำเภอศรีสงครามระยะทาง 28 กม.งบประมาณค่าก่อสร้าง 980 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (2564-2567) 2.โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำเภอธาตสล็อต ฟรี 100ุพนม ระยะทาง 9 กม.งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,450 ล้านบาท (แนวเส้นทางใหม่) ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2565-2567) 3.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 บึงกาฬ-อำเภอ บ้านแพงตอน2 ระยะทาง 40 กม. งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,080 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2564-2566) นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เส้นทางบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. วงเงิน 67,965 ล้านบาท มีค่าเวนคืนประมาณ 10,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการแล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเปิดประมูลและเริ่มก่อสร้างในปี 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567-2568 สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ในแผนระยะเร่งด่วน ปี2560-2564 ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ เส้นทางชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 287 กม. วงเงินลงทุน 23,996 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว , เส้นทางมาบกะเบา- ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง132 กม. วงเงินลงทุน 26,460 ล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ย. 63) FacebookTwitterLine Tags: กระทรวงคมนาคม, ถนนทางหลวง, รถไฟทางคู่, ศักดิ์สยาม ชิดชอบ