sa66 บา คา ร่า

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
ธsa66 บา คา ร่าอส.จัดสินเชื่อ HOME FOR MEDICAL มอsa66 บา คา ร่าบสิsa66 บา คา ร่าทธิพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์ sa66 บา คา ร่าข่าวเศรษฐกิจ07 ต.ค. 63 15:23 FacebookTwitterLine นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้จัดเตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ HOME FOR MEDICAL อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เพียง 0.67% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.65 (ปัจจุบันเท่ากับ 3.50%) ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในฐานะที่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยที่หน่วยงานทำ MOU กับ ธอส. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี กรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.55% เท่านั้น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง และกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ 2,900 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา เภสัชกร เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ซักประวัติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/เวรเปล พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ นักรังสีเทคนิค พนักงานล้างเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานแปลภาษา เจ้าหน้าที่การเงินในสถานพยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิต นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ พนักงานขับรถฉุกเฉินของสถานพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเปิดใช้บริการ Application : GHB ALL ได้ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 ต.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: HOME FOR MEDICAL, ฉัตรชัย ศิริไล, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส., บุคลากรทางการแพทย์, สินเชื่อ, สินเชื่อบ้าน