joker123 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
นายกฯ สjoker123 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝากัjoker12joker123 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก3 ฟjoker123 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝากรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก่ง ‘นายทะเบียนสหกรณ์’ รายงานสjoker123 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝากภาพคล่องทุกเดือนเน้นความโปร่งใส ข่าวเศรษฐกิจ06 พ.ค. 63 17:27 FacebookTwitterLine รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี( สลค.) ส่งหนังสือเวียนถึง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เรื่องให้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 พิจารณาว่าปัจจุบันการดำเนินกิจการของสหกรณ์ หลายแห่งประสบปัญหาทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน หรือขาดสภาพคล่อง รวมทั้งปัญหาความโปร่งใส ในการดำเนินงานของผู้บริหารสหกรณ์ด้วย อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่เกี่ยวข้องในวงกว้างได้ดังนั้น ครม.จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งให้จัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีทุกหนึ่งเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป อนึ่ง ก่อนหน้านั้น พบว่า มีความเสียหายของสหกรณ์หลายแห่งในเรื่องความไม่โปร่งใส เช่น สหกรณ์รถไฟ ที่พบว่าเสียหายกว่า 2,200 ล้าน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดแห่งหนึ่ง ที่เสียหายกว่า 431 ล้านบาท เป็นต้น โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: กรมส่งเสริมสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, สหกรณ์