heng666 ฟรี เครดิต ฟรี

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
ครม.ถกมheng666 ฟรี heng666 ฟรี เครดิต ฟรีเครดิต ฟรีาตรการเheng666 ฟรี เครดิต ฟรียียวยา-ช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ ข่าวทั่วไป12 ม.ค. 64 09:492021-01-12 FacebookTwitterLine รายงานข่าวจากทำเนียบรัheng666 ฟรี เครดิต ฟรีฐบาล แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในรูปแบบการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์ โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการดูแลผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 4 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอ็สเอ็มอีแบงก์)อาทิ การเพิ่มสภาพคล่อง การพักหนี้ การลดดอกเบี้ยและการดูแลลูกหนี้กลุ่มต่างๆ, เสนอร่างกฎหมายตามมาตราภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ จะมีการเสนอรายละเอียดการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ที่เป็นการเก็บตกจากการเปิดให้ลงทะเบียนรอบสอง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้, ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เสนอมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน อาทิ การลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า กระทรวงมหาดไทย เสนอให้พิจารณาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม หลังจัดการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไปเรียบร้อยแล้ว กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน การออกแบบและการก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอของบประมาณงบกลาง 1,500 ล้านบาท ภายใต้โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างงานจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผน เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: กระทรวงการคลัง, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ครม., ทำเนียบรัฐบาล, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, สภาพัฒน์