่ sbobet

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
่ sbobetรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ่ sbobetตั้งเป้าสหรัฐฯยกระดับขึ้น Tier 1 ภายในปี 64 ข่า่ sbobetวทั่วไป16 ธ.ค. 63 16:12 FacebookTwitterLine พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2 คณะต่อเนื่องกัน ทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและติดตามการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมรับทราบการแลกเปลี่ยนความร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-สหรัฐฯ โดยไทยเสนอความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของคดีการค้ามนุษย์และคดีการบังคับใช้แรงงานที่สำคัญให้สหรัฐฯทราบ และรับทราบแนวทางความร่วมมือกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ( USAID) โดยมีคณะทำงานร่วมกันในด้านคุ้มครอง ด้านการเพิ่มศักยภาพทีมสหวิชาชีพ และด้านการป้องกัน และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามเพื่อลดอุปสงค์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ รวมทั้งรับทราบการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงของแผนระดับประเทศและภูมิภาค พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบการปรับปรุง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เพิ่มเติมในกรณีการยึด/อายัดทรัพย์คดีค้ามนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งเห็นชอบกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และรับทราบความก้าวหน้า การจัดตั้งหน่วยงานถาวร ภายใต้สังกัด ตร.ในด้านการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) รวมทั้งเห็นชอบการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลร่วมกันแก้ปัญหาของทุกส่วนราชการ จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 63 เสนอต่อสหรัฐฯ โดยสรุปได้ชี้แจงถึงสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นการดำเนินนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาล เน้นเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย 2) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 3) ด้านการป้องกันพล.อ.ประวิตร ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นและจุดยืนของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังโดยมุ่งความยั่งยืน การขับเคลื่อนกลไกปฏิบัติการในทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอให้ทุกคณะทำงานต้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้าให้ชัดเจนในทุกมิติ และดำเนินการตามคำแนะนำของสหรัฐฯ โดยเฉพาะต้องร่วมกันหยุดความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ได้ และให้เพ่งเล็งการแก้ปัญหาแรงงานกลุ่มประมงมากขึ้น โดยมุ่งแก้ปัญหายึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และร่วมกันผลักดันกฏหมาย กรณีการยึด/อายัดทรัพย์คดีค้ามนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เป็นผล พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับเข้มกับทุกส่วนราชการว่า ต้องกำกับไม่ให้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด หากมีจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยไม่มีละเว้น ทั้งนี้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และร่วมกันยกระดับประเทศไทยสู่ Tier 1 ให้ได้ในปี 64 โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: คงชีพ ตันตระวาณิชย์, ค้ามนุษย์, ประวิตร วงษ์สุวรรณ, สหรัฐ, อาชญากรรม, ไทย