โปร เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
สโปร เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝากวโปร เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝากนดุสิตโพล เผยความไม่พอใจนายกฯบโปร เครดิต ฟรี ไม่ ต้อโปร เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝากง ฝากริหารงานหนุนเกิดม็อบ-แนะไม่ใช้ความรุนแรง ข่าวทโปร เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝากั่วไป25 ต.ค. 63 12:37 FacebookTwitterLine สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ”การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 5,738 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการชุมนุมที่มีเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ มีเหตุผลมาจากความไม่พอใจต่อการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี และเห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา และการเจรจาตกลงแบบสันติวิธี น่าจะทำให้การชุมนุมทางการเมืองยุติลง ผลการสำรวจถึงสาเหตุการชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ พบว่า อันดับ 1 ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ 62.33%อันดับ 2 ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย/ไม่สืบทอดอำนาจเผด็จการ 49.85%อันดับ 3 เป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง 48.42%อันดับ 4 อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว 47.11%อันดับ 5 ผลงานของรัฐบาลย่ำแย่ 44.15%สิ่งที่อยากบอกกับ “รัฐบาล” เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 ต้องเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข/อย่าซื้อเวลา 72.37%อันดับ 2 ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม 61.69%อันดับ 3 อยากให้ฟังเสียงประชาชน/ผู้ชุมนุม 60.43%อันดับ 4 เป็นการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตย 57.41%อันดับ 5 การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน 53.09%สิ่งที่อยากบอกกับ “ผู้ชุมนุม” คือ อันดับ 1 มีสติ อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ฝ่ายใด 73.31%อันดับ 2 ระมัดระวังเรื่องการระบาดของโควิด-19 ที่ 65.97%อันดับ 3 ไม่ใช้ความรุนแรง 63.85%อันดับ 4 เคารพกฎหมาย 60.67%อันดับ 5 อย่าก้าวล่วงสถาบัน 60.41%สิ่งที่อยากบอกกับ “สื่อมวลชน” คือ อันดับ 1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่ออย่างแท้จริง 84.21%อันดับ 2 เป็นกลาง 77.27%อันดับ 3 นำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์/ไม่ชี้นำ 73.77%อันดับ 4 ไม่ยุยงปลุกปั่น 61.71%อันดับ 5 นำเสนอความต้องการและข้อเรียกร้องของทุกกลุ่มการชุมนุม ไม่เลือกข้าง 57.70%สำหรับการสำรวจ ในหัวข้อ ทำอย่างไร การชุมนุมทางการเมืองจึงจะยุติ อันดับ 1 ไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย 61.44%อันดับ 2 รัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุม 57.90%อันดับ 3 ควรมีการเจรจา/ตกลงกันแบบสันติวิธี 56.58%อันดับ 4 ทั้ง 2 ฝ่ายควรรับฟังความคิดเห็นด้วยเหตุผล 49.54%อันดับ 5 ต้องมีความยืดหยุ่นซึ่งกันและกัน/ถอยคนละก้าว 44.09%โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: ชุมนุมทางการเมือง, ผลสำรวจ, ม็อบการเมือง, ม็อบเยาวชน, สวนดุสิตโพล