ทีเด็ด ฟุตบอล 7m

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ทีเด็ด ฟุตบอล 7mอธิบดทีเด็ด ฟุตบอล 7mีกรมอนามัย แถลงถึงแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขทีเด็ด ฟุตบอล 7mเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมได้ โดยจะแบ่งเป็นในส่วนของผู้จัดการแข่งขัน, เจ้าหน้าที่และนักกีฬา และ ผู้ชมแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ต้องมีการจัดการเรื่องสถานที่ กำหนดพื้นที่ เช่น ทางเข้า-ออก จุดคัดกรองผู้จัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ผู้ชม มีจุดประชาสัมพันธ์ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเข้ามาในพื้นที่สนาม เตรียมเรื่องการทำความสะอาด รอบทำความสะอาด ป้ายประชาสัมพันธ์ จำกัดจำนวนผู้ชม หากเป็นสนามกีฬากลางแจ้งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 หรือ 25% ของความจุสนาม สนามกีฬาในร่ม 15% ของความจุสนาม