w88 ฝาก ขั้น ต่ํา

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
นายเฉลิมชัย ศw88 ฝาก ขั้น ต่ํารีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานปล่อยคาราวานเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2563/64 ว่า สถานการณ์ในปี 62 มีปริมาณฝนสะสมรวมทั้งประเทศ 1,333 มิลลิเมตร (มม.) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 225.5 มม. หรือคิดเป็น 16% ต่อเนื่องมาจนถึงปี 63 มีปริมาณฝนสะสมรวมทั้งประเทศ 1,527.3 มม. ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 60.4 มม. คิดเป็น 4% ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศหลายแห่ง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ปริมาณน้ำใช้การรวมกัน ณ วันที่ 1 พ.ย.63 ซึ่งเป็นช่วงต้นw88 ฝาก ขั้น ต่ําฤดูแล้งมีอยู่ประมาณ 23,833 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) ปัจจุบัน 3 ก.พ.64 คงเหลือปริมาณน้ำใช้การw88 ฝาก ขั้น ต่ําได้ประมาณ 20,433 ล้าน ลบ.ม. หรือ 39% ของน้ำใช้การทั้งหมด