fun88 ล็อกอิน

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
นfun88 ล็อกอินายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมfun88 ล็อกอินfun88 ล็อกอินว.คมนาคม กล่าวว่า ประเด็นการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก 30 ปีให้กับ บมจ.ระบบขนส่fun88 ล็อกอินงมวลชนกรุงเทพ (BTSC) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงมหาดไทยกลับไปทำรายละเอียดใหม่เรื่องดังกล่าว ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าในวันนี้กระทรวงมหาดไทยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ แต่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ทำความเห็นส่งไปบังกระทรวงมหาดไทยแล้วส่วนการพิจารณาเรื่องนี้ของคณะกรรมาธิการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นประธานนั้น อยู่ระหว่างเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปชี้แจง ซึ่งตนเองยืนยันได้ว่าตามความเห็นของคมนาคมได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และพยายามทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากฝ่ายค้านจะอภิปรายในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน